[Toán] Đề thi và Đáp án môn Toán thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm học 2012-2013 - ThÆ° viện đề thi trá»±c tuyến - Ôn thi trá»±c tuyến


Đề thi và Đáp án môn Toán thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm học 2012-2013

Đề thi và Đáp án môn Toán thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm học 2012-2013. Kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2012-2013 tại Hà Nội diễn ra từ 21-22/6/2012.Môn Toán được thi vào chiều 21/6. Đề thi xem dưới đây Nguồn: MathVN.Com

Tải đề | Tải đáp án


Bài mới nhất cùng chuyên mục Xem bài tiếp theo
Tin tức giáo dục - khuyến học